Kościół Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej cz. 1

kosciol-12Brat Urbana VIII papież Franciszek Barberini, kardynał, wcześniej kapucyn, zbudował ten kościół w roku 1624, według planu Ant. Casoni i ozdobił go ładnymi obrazami. Wnętrze jego o jednej nawie, jak w ogóle wszystkie kapucyńskie kościoły jest bardzo skromne. Przy wejściu nad drzwiami jest karton obrazu Nauicella, wykonanego w mozaice przez Giotto (roku 1298), a później zniszczonego i na nowo zrobionego przez Marc. Prorenzale. i umieszczonego w przedsionku bazyliki świętego Piotra. Karton ten z polecenia Urbana VIII zrobił Fr. Beretta. Po prawej stronie są kaplice: 1. święty Michał arcydzieło Guidiego, kopia mozaikowa jest w bazylice Watykańskiej. Anglicy porównywają tego świętego Michała do Apollona Belwederskiego. 2. Przemienienie Pańskie, malował Marek Barass, florentczyk. 3. święty Iranciszek w zachwyceniu; jedna z lepszych prac Dominichina.

aplikacje mobilne warszawa

Na ścianie w tej kaplicy fresk robiony przez tegoż przedstawia śmierć świętego Franciszka. 4. Chrystus Pan w Ogrojcu, praca Carpiego. W ołtarzu jest złożone ciało błogosławionego Kryspina z Witerbo. 5. Święty Antoni wskrzesza umarłego; malował Andrzej Sacchi. Na boku grobowiec rzeźbiarza Kamila Rusconiego (urodzonego 1658 zmarłego 1728). W Wielkim ołtarzu ozdobionym marmurami i prześlicznym tabernakulum, był kiedyś piękny obraz malowany przez Lanfranca; obraz ten w czasie pożaru zgorzał a wstawiono tutaj kopią z niego. W ołtarzu spoczywa ciało świętego Justyna, filozofa i męczennika. Za tym ołtarzem jest chór zakonny, w którym są niezłe obrazy. W zakrystii jest „Ecce Homo“ i święty Hieronim, obrazy robione przez Muziana oraz portret brata Eliasza uważanego za jednego z pierwszych odnowicieli malarstwa włoskiego w XIII wieku.

aplikacje mobilne warszawa