Wycieczka do Algierii Archive

Trzy krainy Algierii cz. 21

Wybrzeża Melah’u puste przed piętnastu jeszcze miesiącami, zaczynają się już powoli zaludniać; domy, baraki, szopy, nawet restauracja, już zostały wzniesione. Nieuprawna do niedawna przestrzeń, stanie się więc żyzną, powstanie port i w niedługim czasie dowiemy się, e pierwsze uderzenie motyki poczęło stwarzać kanał, który połączy szoty z morzem zewnętrznym, dla połączenia go z wewnętrznym. Zdaje
Category: Wycieczka do Algierii

Trzy krainy Algierii cz. 20

Przebiegając prowincję Aradu (w okolicach zatoki Gabes), pan Landas był zdziwiony, znajdując wszędzie rozliczne szczątki rzymskiej cywilizacji a zwłaszcza rzymskich wodociągów. Powziął więc myśl uprawiania tej bardzo żyznej ziemi, postanawiając użyć część uzyskanych w ten sposób funduszów na wykopanie kanału, który by zalał szoty Melrhir i Rharsa. Ponieważ kanał wewnętrznego morza powinien mieć swój port,
Category: Wycieczka do Algierii

Trzy krainy Algierii cz. 19

Pokazało się, że przestrzeń lądu, którą można by rzeczywiście zalać w Tunisie i Konstantynie, i której średnia głębokość wynosiłaby około 24 metrów, zajęłaby zaledwie 7,000 część całej Sahary, że byłaby bardzo niewielka, bo czterdzieści i pól raza tylko większa od Genewskiego jeziora, że chcąc ją zalać i mieć kanał, po którym by handlowe okręty mogły
Category: Wycieczka do Algierii

Trzy krainy Algierii cz. 18

Wystawiano sobie, że nad brzegami olbrzymiej przestrzeni, w tak łatwy sposób zalanej, powstaną liczne miasta handlowe, że nowe wewnętrzne morze roić się będzie od handlowych okrętów lub parowców. Entuzjaści szli dalej: obliczali, jakie masy wody ulatniać się będą w powietrze, jakie stąd zbierać się będą chmury, jakie spadać deszcze w sąsiednich okolicach, jak następnie choć
Category: Wycieczka do Algierii

Trzy krainy Algierii cz. 17

Ludność ich skupiająca się nieraz w rozległe i malownicze miasta, jest pochodzenia już to arabskiego, już to berberskiego, ale często tak skrzyżowana z murzynami, że metysi ci tylko językiem i obyczajem przypominają swe pochodzenie białej rasy. Taką jest w najgrubszych zarysach algierska Sahara i taką pozostanie. Owe bowiem projekta utworzenia wewnątrz Afryki nowego „śródziemnego” morza
Category: Wycieczka do Algierii

Trzy krainy Algierii cz. 16

Dziś mało gdzie w algierskiej Saharze trzymają się tych praktyk. Zastąpiono je europejską sztuką, której już w XII wieku, o ile wiadomo pierwsi Kartuzi z Artois używali. Już w roku 1856 wybito w Saharze pierwszą taką studnię, którą wierci świder, a tęga rura chroni od zamulenia. Dziś jest ich tysiące. Kapitały francuskie zwróciły się i
Category: Wycieczka do Algierii

Trzy krainy Algierii cz. 15

Stara to sztuka, którą znali już Egipcjanie, którą znają wszystkie plemiona wielkiej pustyni. Każda ma swoich gieias czyli nurków, którzy stanowią, można powiedzieć, osobną kastę ludzi. Uważają się oni za potomków pierwszych uczniów „dwurożnego księcia” Du’l Kornein. Zielony ten jak oazy, które stworzył, pan nieśmiertelny, ale nicpokazujący się już dziś człowiekowi pustyni, pierwszy, jak chce
Category: Wycieczka do Algierii

Trzy krainy Algierii cz. 14

Roślinność to uboga, po większej części krzewy cierniste lub o zanikłych liściach i miotłowatych, zielonych pędach, byliny o soczystych liściach, które porastają i nad brzegami morza, nikłe ostre trawy, z których jeden rodzaj, znany z naszych ogrodów, bo dla kiściastych i puszystych kłosów używają go powszechnie na szerokie obwódki wyniosłych klombów i trzciny do 2
Category: Wycieczka do Algierii

Trzy krainy Algierii cz. 13

W związku z tą zależnością roślinności Sahary od wód górskich, które ku niej spływają, pozostaje i ta okoliczność, że pustynia ma także swoje lato i swą nikłą wiosnę. Po skoro nad Algierią zawiśnie sucha pora, góry coraz mniej dostarczają zasiłku swym podziemnym odpływom. Łoża ich strumieni zalegają suche piaski, na których bazyliszek wygrzewa się spokojnie
Category: Wycieczka do Algierii