Kościoły w Rzymie Archive

Islamizm cz. 6

Koran idzie dalej, mówiąc, »Jeżeli cię kto spotka i pozdrowi, nie mów mu: „Nie jesteś prawowierny” i w innym miejscu: „O wy, wierni wyznawcy! Unikajcie podejrzenia względem braci, bo podejrzenie jest często zbrodnią”. Tradycja idzie jeszcze dalej, przypisując prorokowi maxymę: »Kto oskarża wyznawcę, że jest niewiernym, staje się gorszym od niewiernego”. Wobec tego nie trzeba
Category: Kościoły w Rzymie

Kościół Najświętszej Maryi Panny della Scala

W roku 1592 wskutek cudownego uleczenia okaleczanego chłopca, zbudowano z ofiar kościół na miejscu, gdzie były schody, nad którymi był wymalowany cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny, a przed którym zbolała matka wybłagała dla swego dziecka tę łaskę. W głównym ołtarzu jest wspaniałe tabernakulum, wykładane drogimi kamieniami i szesnastoma kolumnami ze wschodniego jaspisu. Statuy świętego Józefa
Category: Kościoły w Rzymie

Kościół Najświętszej Maryi in Campo Santo

Niedaleko bazyliki świętego Piotra, święta Helena cesarzowa przywiózłszy bardzo dużo ziemi z Kalwaryi, złożyła takową na cmentarzu, jaki tu istniał za czasu Konstantego. Święty Leon III papież w roku 795 zbudował tutaj kościółek pod wezwaniem s. Salvatora in Ossibus oraz zbudował hospicjum dla pielgrzymów. Karol Wielki wzbogacił kościół zapisem, którego celem było odprawianie mszy świętych
Category: Kościoły w Rzymie

Kościół Najświętszej Maryi Panny Przedziwnej

Matka Makryna Mieczysławska, przełożona Bazylianek na Litwie, wycierpiawszy wiele od rządu rosyjskiego, dlatego że nie chciała przyjąć schizmy, przybyła do Rzymu w dniu 1 Listopada 1845 roku. Zakonnice Sercanki przy klasztorze Trinita de Monti, przyjęły ja do siebie z całą miłością i u nich parę lat przebyła. W czasie tego księżna Odeschalchi z domu hr.
Category: Kościoły w Rzymie

Kościół Najświętszej Maryi Panny del Popolo cz. 4

Kaplica (Chigi), M. B. Loretańskiej, rysowana i zbudowana przez Rafaela da Urbino, należy w Rzymie do najpierwszych kaplic; ma kształt ośmiokątny i malutką kopule z latarnią. Sam Rafael robił karton do obrazu, który dokończył Fra Sebastiano del Piombo. Obraz przedstawia Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Inne malowidła robił Ceccinno Salviati. Antepedium w ołtarzu i płaskorzeźby robił
Category: Kościoły w Rzymie

Kościół Najświętszej Maryi Panny del Popolo cz. 3

Obraz ten znajdował się kiedyś w Sancta Sanctorum u świętego Jana na Lateranie, lecz Grzegorz IX (1227 – 1241) z okoliczności morowego powietrza przeniósł go tutaj. Za tym ołtarzem jest chór zakonny, ozdobiony freskami przez Pinturicchiego. Freski te przedstawiają Chrystusa Pana, czterech Ewangelistów, cztery Sybille i czterech Doktorów kościoła. Okna malowane ogniowo w roku 1510
Category: Kościoły w Rzymie

Kościół Najświętszej Maryi Panny del Popolo cz. 2

W ołtarzu obraz Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczęcie. U Jej stóp święty Augustyn, święty Jan, święty Grzegorz i święty Ambroży, malował K. Maratta. Jest to robota olejna na murze; w urnie umieszczonej w ołtarzu spoczywa ciało śwwiętej Faustyny. Kopuła bardzo gustowna, budował ja Ludwik Garzi. Są tu grobowce kardynała Cibo Alderano (1640) i Wawrzyńca Cibo
Category: Kościoły w Rzymie

Kościół Najświętszej Maryi Panny del Popolo cz. 1

U stóp pagórka Pincio był grób Domiciusza, w którym miał być pochowany krwawej pamięci Neron. Miejsce to zawsze przerażało lud rzymski i dziwne rzeczy opowiadano sobie o tym, co się tu miało dziać. Aby temu koniec położyć, Paschalis II papież w roku 1099 zbudował tu kaplicę, a tę w roku 1227 przerobiono na duży kościół,
Category: Kościoły w Rzymie

Kościół Najświętszej Maryi Panny della Pace

Syxtus IV na podziękowanie Panu Bogu za zawarcie pokoju pomiędzy książętami chrześcijańskimi (1487), zbudował ten kościół według wzorów, które zrobił Baccio Pintelli, a Alexander VII odnowił go według rysunku Piotra z Kortony. Portyk jest półokrągły, miły i wszystkim się podoba. Wnętrze jest o jednej nawie, w kształcie krzyża łacińskiego z kopułą i kaplicami po bokach.
Category: Kościoły w Rzymie