Islamizm w Algierii Archive

Islamizm cz. 10

Wnętrze takiej kubby bądź już obielone, bądź już pomalowane na czerwono lub zielono, mieści w sobie na środku, – jeżeli budynek stoi na zwłokach – katafalk kształtu łoża, otoczony balustradą, które są drewniane i zielone. W bogatych kaplicach wszystko to jest przykryte jedwabnymi materiami lub brokatem. Na czterech rogach łoża sterczą sztandary, od ich drzewców
Category: Islamizm w Algierii

Islamizm cz. 9

U tamtego „na początku było Słowo”, słowem dopełnia największej ze swych tajemnic – przemiany wina i duchową władzą dokonywa cudów; dzikie bestie korzą się wprawdzie i przed świętym Antonim, ale korzą się przed jego wewnętrzną duchową potęgą; tu przeciwnie: występuje zawsze świat zewnętrzny, posługujący się w nadprzyrodzony sposób trzewikiem, czy zwierzęciem, to świat wschodni magii.
Category: Islamizm w Algierii

Islamizm cz. 8

Sądzilibyśmy zapewne, że go ktoś po kazaniu zapytał, dla czego tak postąpił, ale trzeba znać dobrze wychowanie Arabów, żeby wiedzieć, że takiej niedelikatności żaden, nawet grubian, dopuścić się nie mógł. Rzecz wyjaśniła się więc dopiero w kilka miesięcy, gdy ci, którym marabut (oddany Bogu) przyszedł z pomocą, przybyli do Algieru, żeby mu podziękować. Byli to
Category: Islamizm w Algierii

Islamizm cz. 7

Właściwością całej muzułmańskiej Algierii jest szczególnie rozwinięty kult świętych. Byłoby ciekawą rzeczą dojść, skąd się to wzięło, czy nie rozeszło się od Berberów, którzy byli z pewnością, jak to sami zresztą utrzymują, przed najściem Arabów, chrześcijanami. W literaturze nie znajduję jednak żadnego pod tym względem wyjaśnienia. Dość, że nie tylko każde pokolenie ma swego świętego,
Category: Islamizm w Algierii

Islamizm cz. 5

W ogóle jeżeli islamizm z trudnością może podążać za nowym postępem, to tylko dlatego, że Koran jest zarazem księgą religijną i prawodawczą. W chrześcijaństwie te dwie rzeczy jeszcze wspólne w Starym Testamencie zostały stanowczo rozdzielone; prawo oddano w ręce świeckie, pozwalając mu się zmieniać z czasem i stosować zawsze do potrzeb chwili. W islamizmie wszelka
Category: Islamizm w Algierii

Islamizm cz. 4

Jeżeli fatalizm ten ma szeroki wpływ na islamistów, to ma zapewne w tern, że otwiera na oścież wrota przesądnym wierzeniom, bo człowiek, który modlitwą nie może się niczego spodziewać od Boga, staje się skłonnym do szukania pomocy w nadprzyrodzonych środkach, w czarach i magii. Wschodnia to też sztuka, jak ten miraż, który po pustyni złudne
Category: Islamizm w Algierii

Islamizm cz. 3

Allah jest czymś, co za tym przejrzystym powietrzem istnieje, rządzi wszystkim bezwzględnie, jak patriarcha patriarchów, a wobec niego wszystkie istoty są absolutnie równe. Koran kładzie na to nacisk, że bestie ziemi, -ptaki powietrza i ryby wód, są też „narodami” przed panem, który je stworzył i chciał je tak a nie inaczej od człowieka wyróżnić, ale
Category: Islamizm w Algierii

Islamizm cz. 2

Podnosiłem powyżej, w jakim związku z północą i południem pozostaje mitologia skandynawska i grecka, jak jedna i druga staje się zrozumiałą wobec przyrody otaczającej plemiona, które je wysnuły. Niewątpliwie trzeba znać Wschód, pustynny Wschód, chcąc zrozumieć szczególny monoteizm wyznawców Machometa. Trzeba być raz na pustyni, lub przyległym jej stepie, żeby zrozumieć tego Allaha jedynego, samotnego,
Category: Islamizm w Algierii

Islamizm cz. 1

Ludność Algierii wynosi dziś koło czterech milionów, chociaż ziemia mogłaby wyżywić ze dwadzieścia. Chrześcijan a zatem Europejczyków jest z górą pół miliona, Żydów przeszło 40,000, reszta zaś jest islamistów, są to zatem : Arabowie, Maurowie, Berberzy i Kulughli. Tych ostatnich jest zaledwie godna wzmianki ilość chyba w jednym Tlemzenie; a statystyka Maurów od Arabów nie
Category: Islamizm w Algierii